Om Amnesty International

Dessa praktikplatser går att söka till inför vårterminen 2019 på Amnesty International. Praktikplatser erbjuds på våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi söker dig som studerar bland annat juridik, statsvetenskap, kommunikation med mera. Läs mer om praktikplatserna och ansök senast 11 november via www.amnesty.se/praktik.

 • Ungdomsaktivism, Stockholm/Göteborg/Malmö
  Arbeta med påverkansarbete och informationsspridning bland unga genom att starta och utveckla ungdomsgrupper.
 • Kampanj, Stockholm/Göteborg/Malmö
  Bidra till Amnestys påverkansarbete genom att arbeta med kampanjer och aktioner för att mobilisera aktivister.
 • Amnestyfonden och MR-bistånd, Stockholm
  Delta i Amnestys arbete med bistånd till personer som fått sina rättigheter kränkta.
 • Lobby, Stockholm
  Bidra till Amnestys arbete med att framhäva Amnestys ståndpunkter inom främst politiken, genom bland annat kontakter med regeringskansliet.
 • Kommunikation, Stockholm
  Bistå i Amnestys kommunikationsarbete i och genom sociala medier, nyhetsbrev och texter samt bildbehandling och kampanjer.
 • Årsmötessamordning, Stockholm
  Bistå i arbetet med att planera och genomföra Amnestys årsmöte, där medlemmar har chansen att inspireras samt påverka och engagera sig för Amnestys framtid.
 • Företagsansvar och mänskliga rättigheter, Stockholm
  Arbeta med Amnestys påverkansarbete gentemot både beslutsfattare samt svenska och multinationella företag som har verksamhet i högriskländer.
 • Folkrätt och juridik, Stockholm
  Bidra till Amnestys arbete med folkrättsliga frågor och bevakning av tillämpningen av folkrättsliga förpliktelser i Sverige och världen.
 • Internationell flyktingrätt och asylprövning, Stockholm
  Arbeta med asylsökandes och migranters rättigheter, i asylrättsliga och folkrättsliga frågor.
 • Jämlikhet, Stockholm
  Delta i Amnestys arbete med att analysera och främja jämlikhet inom organisationen.

Läs mer och ansök senast 11 november på www.amnesty.se/praktik. Välkommen med din ansökan!

 • Praktikplatser till våren 2019 – studenter inom juridik, statsvetenskap, kommunikation mfl sökes

  Amnesty International En global organisation som arbetar för mänskliga rättigheter.
 • Praktikplatser inom mänskliga rättigheter på Amnesty International

  Amnesty International Mänskliga rättigheter
 • Praktikplatser inom mänskliga rättigheter på Amnesty International

  Amnesty International Mänskliga rättigheter
 • Praktikplatser inom mänskliga rättigheter på Amnesty International

  Amnesty International Mänskliga rättigheter
 • Praktisera på Amnesty International i vår!

  Amnesty International Human rights
 • Praktisera på Amnesty International

  Amnesty International Human rights