Om Convendum Corporation AB (publ)

Convendum söker en executive assistant till bolaget CEO.

Praktikplatsen är på sex månader och ger möjlighet till vidare anställning i ett dynamiskt innovativt företag i stark tillväxt i såväl Skandinavien som Europa.

Convendum establishes modern and effective Worskpace Centers and venues, on AAA-locations of large cities Central Business Districts. Convendum provides premium offices combined with activity based coworking spaces, lounge, conference center, restaurant, café, health club, music studios and showrooms.

 

För mer information kontakta Convendum Corporation AB:

Håkan Jeppsson, VD
hakan.jeppsson@convendum.se
0722-522370