Om Föreningen Norden

Föreningen Norden, som grundades redan 1919, är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Föreningen är ett förbund av enskilda personer samt organisationer, institutioner och företag som vill arbeta med föreningens syfte.

  • Praktik kartläggning ”Norden i didaktiken”

    Föreningen Norden Vi vill se ett utökat nordiskt samarbete & nya möjligheter
    • NGO
    • Posted 2 år ago