Om Faugert & Co Utvärdering

Faugert & Co Utvärdering utvecklar kunskap av betydelse för samhällets förmåga att lösa stora framtidsfrågor. Vår roll är att leverera underlag för en evidensbaserad policyutveckling och ett upplyst beslutsfattande. Vi utvärderar, analyserar och agerar rådgivare inom kunskapstriangelns tre områden forskning, utbildning och innovation.

Våra kunder är myndigheter, universitet och högskolor, forskningsinstitut, bransch- och intresseorganisationer med intresse av att påverka policyutvecklingen inom kunskapstriangeln, samt privata företag. Ungefär hälften av vår omsättning utgörs av export, främst till myndigheter i Norge och Finland, till Nordiska ministerrådet och dess institutioner, samt till Europeiska kommissionen.

 • Praktikanter till Faugert & Co Utvärdering HT2020

  Faugert & Co Utvärdering
  • Företag
  • Posted 7 månader ago
 • Praktikanter till Faugert & Co Utvärdering

  Faugert & Co Utvärdering
  • Företag
  • Posted 12 månader ago