Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

 

Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning. Forum har bedrivit sin övergripande verksamhet i över 20 år.
Vi arbetar för att:

Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden.
Påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget.
Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån, Techsoup och Ideella jobb

 • Praktik

  Forum - idéburna organisationer med social inriktning
  • NGO
  • Posted 1 år ago
 • Forum söker praktikant som kommunikatör och projektledare

  Forum - idéburna organisationer med social inriktning En paraplyorganisation för ideell sektor
  • Posted 2 år ago
 • Praktikant med fokus på politisk påverkan

  Forum - idéburna organisationer med social inriktning
  • NGO
  • Posted 3 år ago