Om Framtidsjorden

Framtidsjorden är ett nätverk av organisationer i Sverige, Latinamerika och Asien.
Allt arbetet inom Framtidsjordens nätverk utgår från en socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund och fokus ligger på hållbar landsbygdsutveckling, urbana miljöfrågor, bevarandet av biologisk och kulturell mångfald, genusrelaterade frågor och kvinnors rättigheter.

  • Utlandspraktik på tema Klimaträttvisa, matsuveränitet och hållbar utveckling

    Framtidsjorden internationellt närverk av miljöorganisationer
    • NGO
    • Posted 6 månader ago