Om IM Individuell Människohjälp - Swedish Development Partner

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för en värld fri från fattigdom och utanförskap, där alla kan ta del av sina rättigheter och ta makten över sina liv. Vi stärker utsatta människor så att de av egen kraft kan förändra sin situation. IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt obunden.

  • IM Individuell Människohjälp – Swedish Development Partner

    IM Individuell Människohjälp - Swedish Development Partner
    • NGO
    • Posted 5 månader ago