Om PeaceWorks

Vi är en ideell fredsorganisation som arbetar för ungas organisering och inflytande i ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på ickevåld. Det gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar det samhälle vi strävar efter. Vi ger våra medlemmar verktygen och plattformen för att göra något konkret med sitt engagemang för en fredligare värld.

  • Chefspraktikant för PeaceWorks Sweden Hösten 2016

    PeaceWorks
  • Praktik // volontärverksamheten – PeaceWorks Sweden

    Peaceworks
  • PeaceWorks – praktikanter till HT2013 till infoverksamheten

    Peaceworks