Om Region Värmland European Office

Region Värmland arbetar för att skapa förutsättningar för tillväxt i Värmland. En tillväxt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.

Region Värmlands Brysselkontor är en del av avdelningen för regional tillväxt och vi arbetar bland annat med strategisk utveckling för att påverka EU:s beslutsprocess i en riktning som är positiv för Värmland.

  • Region Värmlands Brysselkontor söker praktikant till vårterminen 2019

    Region Värmland European Office
  • Praktikplats vid Region Värmlands kontor i Bryssel

    Region Värmland European Office