Om TerraCycle

TerraCycle grundades 2001 och är idag världsledande när det gäller insamling och återanvändning av använda konsumtionsvaror. TerraCycle arbetar med ett 100-tal kända varumärken i bland annat USA, Storbritannien, Kanada, Brasilien, Mexiko, Argentina, Tyskland, Frankrike och Sverige (totalt 21 länder) genom att samla in använda förpackningar och konsumtionsvaror. I Sverige handlar det mestadels om kaffekapslar (än så länge), som annars skulle hamna på soptippen eller förbrännas. Företaget återanvänder det insamlade skräpet till nya, miljövänliga produkter och material. Skräpet samlas in genom olika återvinningsprogram, som skänker pengar till välgörenhetsorganisationer för varje inskickad förpackning och konsumtionsvara. TerraCycle Sverige arbetar gentemot svenska företagskunder och konsumenter men är en del av TerraCycle Europa och har sitt kontor i London.

  • PR- och marknadsföringspraktik i London

    TerraCycle
  • Terracycle Praktikplats i London HT2013

    Terracycle