Om Unga Drogförebyggare

Unga Drogförebyggare är en organisation av unga som arbetar drogförebyggande genom kunskapsspridning, opinionsbildning och engagemang i föreningar. Vi vill skapa förutsättningar för en god hälsa hos unga med ett särskilt fokus på tobak och tidiga alkoholdebuter genom att inspirera unga till ett hälsosamt liv. Vår primära målgrupp är unga som skrivit lokala kontrakt och vi samlar 3500 medlemmar över hela Sverige.