Översikt

Vi söker en praktikant för att arbeta specifikt med vårt nationella arbete som bland annat innebär insatser mot att stoppa kvinnlig könsstympning.

Praktikperiodens innehåll formas utifrån praktikantens erfarenheter, utbildningsbehov och vår specifika verksamhet för berörd period. Som praktikant kan du ges ansvar för eget arbetsområde och förväntas då återkoppla ditt arbete och lärande i vår löpande verksamhet.

Arbetsuppgifter: att bistå den strategiska utvecklingen i vårt nationella arbete, hjälpa avdelningen bygga sin tematiska kompetens, förbereda och genomföra konkreta aktiviteter i Sverige tillsammans med det nationella teamet, informationsspridning etc.

Det kan bli en del administrativt arbete samt logistik, men vi eftersträvar en balans mellan mer och mindre kvalificerade arbetsuppgifter och värnar om att praktikperioden ska vara utvecklande.

Om ActionAid Sverige

ActionAid Sverige är en feministisk organisation med ett särskilt fokus på kvinnors och flickors rättigheter i allt vi gör eftersom vi vet att jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. Vi har dessutom ett tematiskt fokus på motståndskraft i relation till klimatförändringar och konflikt, kvinnligt lokalt ledarskap i humanitära kriser, och återerövring av den krympande demokratin.