Översikt

Praktisera på världens största människorättsorganisation! Amnesty International, svenska sektionen, söker nu praktikanter inom flera spännande områden inför höstterminen 2018. Under praktikperioden får du värdefulla erfarenheter om ideell verksamhet, samt mycket god insyn i och kunskap om Amnestys arbete med mänskliga rättigheter.

Praktikperioden omfattar ca 20 veckor på heltid och praktiken är förlagd på något av Amnestys kontor i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Vi tar i första hand emot sökanden som ska göra praktik inom ramen för sin utbildning. Du ansöker till praktikplatserna på följande adress: www.amnesty.se/praktik.

Välkommen med din ansökan senast 15 april! Se nedan vilka praktikplatser du kan söka till.

Ungdomsaktivism, Stockholm/Göteborg/Malmö

Som praktikant inom ungdomsaktivism arbetar du med påverkansarbete och informationsspridning genom att mobilisera medlemmar, starta och utveckla ungdomsgrupper och samordna aktiviteter.

Kampanj, Stockholm/Göteborg/Malmö

Som praktikant inom kampanjgruppen bidrar du till Amnestys påverkansarbete genom att arbeta med Amnestys kampanjer och aktioner för att mobilisera aktivister.

Amnestyfonden och MR-bistånd, Stockholm

Som praktikant inom Amnestyfonden deltar du i Amnestys arbete med bistånd till personer som fått sina medborgerliga, politiska, sociala och kulturella rättigheter kränkta.

Folkrätt och juridik, Stockholm

Som praktikant inom Folkrätt och juridik får du inblick i hur Amnesty arbetar med folkrättsliga frågor och bevakar tillämpningen av folkrättsliga förpliktelser i Sverige och världen.

Flykting och migration, Stockholm

Som praktikant inom Flykting och migration arbetar du med asylsökandes och migranters rättigheter, i såväl asylrättsliga som folkrättsliga frågor, enskilda asylärenden, information, lobby och utbildning.

Lobby, Stockholm

Som praktikant inom Lobby får du inblick i hur vi arbetar med att framhäva Amnestys ståndpunkter inom främst politiken, genom att bland annat bistå i arbetet med riksdagens grupp för mänskliga rättigheter, samt kontakter med regeringskansliet.

Om Amnesty International

Amnesty International är en global organisation som arbetar för alla människors lika värde.  Genom att ha utredare på plats i hela världen kan vi få vittnesmål från de människor som vet vad som pågår, och vi dokumenterar den information vi får för att kunna avslöja när kränkningar mot mänskliga rättigheter sker. Vårt arbete grundar sig på folkrätten, mänskliga rättigheter och gedigen sakkunskap. Vår storlek är vår styrka - genom att samla många människor som uppmärksammar kränkningarna kan vi skapa kraftfull opinion och sätta press på makthavare och regeringar. På så sätt kan vi långsiktigt skapa förändring och förutsättningar för en värld där mänskliga rättigheter gäller alla.