Översikt

Praktisera på världens största människorättsorganisation! Amnesty International, svenska sektionen, söker nu praktikanter inom flera spännande områden inför vårterminen 2019. Under praktikperioden får du värdefulla erfarenheter om ideell verksamhet, samt mycket god insyn i och kunskap om Amnestys arbete med mänskliga rättigheter. Praktikperioden omfattar ca 20 veckor på heltid och praktiken är förlagd på något av Amnestys kontor i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Praktiken är oavlönad men en daglig lunchersättning utgår. Vi tar i första hand emot sökanden som ska göra praktik inom ramen för sin utbildning och söker bland annat dig som studerar juridik, statsvetenskap, kommunikation med mera. Du ansöker till praktikplatserna på www.amnesty.se/praktik. Välkommen med din ansökan senast 11 november! Se nedan vilka praktikplatser du kan söka till.

Om Amnesty International

Dessa praktikplatser går att söka till inför vårterminen 2019 på Amnesty International. Praktikplatser erbjuds på våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi söker dig som studerar bland annat juridik, statsvetenskap, kommunikation med mera. Läs mer om praktikplatserna och ansök senast 11 november via www.amnesty.se/praktik.

 • Ungdomsaktivism, Stockholm/Göteborg/Malmö
  Arbeta med påverkansarbete och informationsspridning bland unga genom att starta och utveckla ungdomsgrupper.
 • Kampanj, Stockholm/Göteborg/Malmö
  Bidra till Amnestys påverkansarbete genom att arbeta med kampanjer och aktioner för att mobilisera aktivister.
 • Amnestyfonden och MR-bistånd, Stockholm
  Delta i Amnestys arbete med bistånd till personer som fått sina rättigheter kränkta.
 • Lobby, Stockholm
  Bidra till Amnestys arbete med att framhäva Amnestys ståndpunkter inom främst politiken, genom bland annat kontakter med regeringskansliet.
 • Kommunikation, Stockholm
  Bistå i Amnestys kommunikationsarbete i och genom sociala medier, nyhetsbrev och texter samt bildbehandling och kampanjer.
 • Årsmötessamordning, Stockholm
  Bistå i arbetet med att planera och genomföra Amnestys årsmöte, där medlemmar har chansen att inspireras samt påverka och engagera sig för Amnestys framtid.
 • Företagsansvar och mänskliga rättigheter, Stockholm
  Arbeta med Amnestys påverkansarbete gentemot både beslutsfattare samt svenska och multinationella företag som har verksamhet i högriskländer.
 • Folkrätt och juridik, Stockholm
  Bidra till Amnestys arbete med folkrättsliga frågor och bevakning av tillämpningen av folkrättsliga förpliktelser i Sverige och världen.
 • Internationell flyktingrätt och asylprövning, Stockholm
  Arbeta med asylsökandes och migranters rättigheter, i asylrättsliga och folkrättsliga frågor.
 • Jämlikhet, Stockholm
  Delta i Amnestys arbete med att analysera och främja jämlikhet inom organisationen.

Läs mer och ansök senast 11 november på www.amnesty.se/praktik. Välkommen med din ansökan!