Översikt

Central Sweden söker två praktikanter inför våren 2019
Nu söker Central Sweden två praktikanter inför våren 2019. Praktikperioden sträcker sig från mitten av januari 2019 till mitten av juni 2019. Praktiken ska helst ske inom ramen för din utbildning, detta är dock inte ett krav. Som praktikant på Central Sweden kommer du att delta i kontorets regelbundna arbete med projektstöd, bevakning av regionernas olika intresseområden, uppdatering av kontorets hemsida, redigering och skrivning av nyhetsartiklar och rapporter, deltagande vid seminarium och möten m.m. Vi försöker ge våra praktikanter ett stort ansvar. Praktiken ger dig tillfälle att skapa ett stort kontaktnät genom möten med andra människor och kulturer samt ge dig en unik inblick i hur EU:s institutioner arbetar.

Vi söker dig som har:

Utmärkt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Mycket goda kunskaper i engelska. Andra språkkunskaper, framförallt i franska, är meriterande.
Kännedom om och intresse för EU:s system.
God kännedom om den regionala och lokala politiska nivån i Sverige.
God datorvana och intresse för informationsförmedling.
Social och utåtriktad.
Tidigare arbetslivserfarenhet och aktiv medverkan i föreningslivet är meriterande.
Vi tar emot sökanden från olika utbildningar. Det viktiga är att du har ett genuint intresse för EU-frågor och frågor som berör regional utveckling. Önskvärt är att du som söker praktikplatsen har en koppling till Gävleborg, Dalarna eller Örebro län men det är inte ett krav.

Bostad under praktiktiden samt resa till och från Bryssel bekostas av Central Sweden. Finansiering sker via CSN eller liknande. Praktiken är även i vissa fall berättigat stipendium från Erasmus+. Kontakta ditt universitet eller högskola angående vilka stipendier du kan söka. Vidare, om inte ditt studieprogram omfattar en praktikkurs, tänk på att många av de svenska universiteten och högskolorna också erbjuder fristående praktikkurser.

För frågor om praktikplatsen kontakta någon av våra nuvarande praktikanter Tove och Sarah:
E-post: tove.dahlberg@centralsweden.be Tfn: +32 496 30 69 55
E-post: sarah.gobel@centralsweden.be  Tfn: +32 497 54 06 53

Ansökan skickas till:
eva.bjork@centralsweden.be

Bifoga CV, personligt brev och gymnasiebetyg. Vänligen bifoga inga övriga bilagor. Redogör i ansökan för hur praktikperioden ryms inom studierna och hur den är tänkt att finansieras.

Sista ansökningsdag är 14 oktober 2018.
Arbetsprov och intervjuer genomförs därefter och besked om praktikplatsen ges i slutet av oktober – början av november.

Välkommen med din ansökan!

Om Central Sweden European Office

Central Sweden är en ideell förening vars medlemmar är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län. Målet med Central Sweden är att utifrån ett EU-perspektiv bidra till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program.

Den långt framskridna europeiska integrationen i form av bland annat EU:s inre marknad, den gemensamma valutan och en gemensam övergripande tillväxtstrategi har ökat antalet kontakter över nationsgränser och mellan kulturer. Integrationen innebär både möjligheter och utmaningar för regioner i Europa.

För att ta tillvara nya möjligheter till utveckling för människor, kommuner och företag i det nya Europa måste vi samarbeta. Central Sweden är därför regionernas förlängda arm vid EU. Central Sweden skapar goda förutsättningar för samarbete över gränserna och verkar för att EU ska vara en viktig tillväxtfaktor i det regionala utvecklingsarbetet.

Till grund för Central Swedens verksamhet ligger de prioriterade områden och aktiviteter som anges i de årliga beställningarna från medlemmarna. För att få ut den största möjliga nyttan av kontoret fokuseras verksamheten till två områden: politisk påverkan i för regioner viktiga frågor och projektstöd för att tillföra regionen resurser i form av både finansiella medel och kompetens för det regionala utvecklingsarbetet. Central Sweden ska också medverka till att det finns en hög och aktuell kunskapsnivå rörande EU-perspektivet på prioriterade frågor bland medlemsregionerna.