Översikt

Sveriges generalkonsulat i Chicago söker en praktikant från augusti 2018 till december 2018*.

Praktiken kommer att ge dig en god inblick i Sveriges statliga arbete utomlands och avser huvudsakligen utåtriktat administrativt arbete. I verksamheten ingår bland annat att vägleda samt ge service till svenskar och amerikaner som vill resa till Sverige, söka visum, pass eller uppehållstillstånd m.m. Som praktikant ges du även möjligheten att förbereda samt delta i näringslivs- samt kulturfrämjande event. Praktiktjänsten är endast öppen för svenska medborgare. Praktiken är obetald och finansieras med studiemedel, generalkonsulatet kan inte erbjuda ersättning för boendekostnader. Vi hjälper däremot gärna till med tips gällande boende samt andra praktiska råd.

*Praktiken gäller för 20 veckor (30hp), i och med riksdagsvalet 2018 önskar vi dock att praktiken påbörjas i mitten av augusti och avslutas därför innan jul. Exakta datum bestäms mellan praktikanten och konsulatet.

 

Efterfrågad profil

  • Pågående högskole-/universitetsstudier inom exempelvis statsvetenskap, offentlig förvaltning, juridik, kommunikation, internationella relationer, mänskliga rättigheter, eller annat relevant ämnesområde. Det amerikanska visum som ordnas gäller praktik som en del av ett studieprogram.
  • Serviceinriktad och med intresse för det statliga arbetet utanför Sverige.
  • Mycket goda språkfärdigheter i svenska samt engelska.

Ansökan ska innehålla

  • CV samt personligtbrev på engelska (ange personnummer)
  • Två referenser, en från nuvarande universitet/högskola samt en från arbetsplats eller engagemang.
  • Kopia på svenskt pass.
  • Intyg från studievägledare om att lärosätet accepterar praktiken som del i ett studieprogram.

Ansökan skickas till chicago@consulateofsweden.org med bilagor i PDF. Sista ansökningsdag är 28 februari 2018.