Översikt

Är du samhällsintresserad och nyfiken på att arbeta i idéburen sektor? På Famna erbjuds du kvalificerad yrkespraktik och både en inblick i påverkansarbete och den omväxlande vardagen i en medlemsorganisation.

Famna erbjuder en praktikplats under vårterminen 2020. Vi söker dig som befinner dig i senare delen av dina studier vid universitet/högskola, främst med inriktning mot statsvetenskap, juridik, förvaltning, ekonomi eller annan samhällsvetenskaplig utbildning.

Vad är Famna?

Famna är riksorganisationen för idéburen välfärd. Våra medlemmar ärvälkända och välrenommerade aktörer som länge erbjudit medborgare och medmänniskor sociala tjänster, kvalificerad sjukvård och individuell omsorg utan vinstsyfte. Läs mer här www.famna.org

Vad får du som praktikant arbeta med?

Du bistår generalsekreteraren och övriga kansliet med alla förekommande arbetsuppgifter av både analyserande och administrativ karaktär. Det kan t ex vara att ta minnesanteckningar, ta fram underlag inför möten, att läsa och sammanställa utredningar som berör våra medlemmar eller omvärldsbevakning. Famna är en remissinstans, och som sådant är vi en brygga mellan politiken och praktiken. Vi sitter i samma lokaler som andra organisationer i civilsamhället och samarbetar med dem i stort och smått.

Famnas frågor är i centrum av samhällsdebatten, t ex vinster i välfärden,valfrihet, flyktingmottagande, integration och kompetensförsörjning inom vård och social omsorg. Våra tidigare praktikanter (som studerat olika samhällsvetenskapliga ämnen) har funnit praktiken inspirerande och lärorikt. Arbetsuppgifterna förutsätter att du behärskar svenska på professionell nivå både muntligt och skriftligt.

 

Fakta om praktik hos Famna

När? Våren 2020. Vi ser gärna att du vill praktisera hela terminen, men även kortare tid är av intresse.

Var? På vårt kontor i centrala Stockholm.

Betalt? Nej, praktiken är obetald och del av din utbildning.

Handledning? Ja, du får en egen engagerad handledare.

Ansökan? Skicka ditt CV och ett personligt brev senast den 15 november, till adress info@famna.org. I ärenderaden skriver du PRAKTIKANSÖKAN.

 

Välkommen med din praktikansökan!