Översikt

Om oss
Faugert & Co Utvärdering är ett konsultföretag specialiserat på utvärdering och utredning inom områdena forskning och utveckling (FoU), högre utbildning och innovation, eller den så kallade kunskapstriangeln. Vi är sedan cirka 15 år tillbaka en del av Technopolis Group som är Europas största privata företag specialiserat på forskning, utvärdering och konsultation inom innovations- och forskningspolitik. Gruppen har för närvarande cirka 150 anställda vid tolv kontor från Bogotá i väster till Tallinn i öster.

Våra uppdrag spänner över en rad områden inom både offentlig och privat sektor, och är inriktade på analyser och utvärderingar inom kunskapstriangeln:

  • Forskning och utveckling: Utvärdering och policyutveckling inom forskning och utveckling. Vårt arbete omfattar grundläggande, tillämpad och industriell forskning samt teknisk utveckling och innovation
  • Högre utbildning: Studier och utvärderingar av universitet, högskolor och högre yrkesutbildning, och deras verksamhet, organisering och styrning
  • Innovation: Området fokuserar exempelvis på samverkan mellan högskolor och näringsliv, och olika effekter som akademisk forskning har fått i näringslivet

Vi agerar även rådgivare och bistår med expertkunskap i olika sammanhang. Bland våra uppdragsgivare finns svenska forskningsfinansiärer, exempelvis Vinnova, Energimyndigheten, Forte och olika forskningsstiftelser. På nordisk nivå har vi kunder som Nordiska ministerrådet, Nordic Innovation, Business Finland, Norges Forskningsråd, och på europeisk nivå ett antal av EU-kommissionens generaldirektorat. Läs mer om vad vi gör på vår hemsida, http://www.technopolis-group.com/sv/kontor/stockholm.

Din profil
Vi söker studenter med samhällsvetenskaplig bakgrund, såsom statsvetare, sociologer, beteendevetare, statistiker, nationalekonomer eller företagsekonomer som kan praktisera hos oss vårterminen 2020. Som person är du analytisk, initiativrik och strukturerad. Du bör vara självständig, samtidigt som du tycker om att jobba i team. Vi erbjuder en spännande arbetsmiljö där du får möjlighet att testa på hur det är att arbeta som konsult. Som praktikant får du exempelvis arbeta med intervjuer och enkätundersökningar, databehandling och analys samt rapportskrivande. Våra praktikanter arbetar vanligtvis i flera uppdrag parallellt och förväntas delta i projektens samtliga faser. Det finns även möjlighet att delta i försäljningsarbete.

Arbetstiderna under praktikperioden är kontorstid 8 timmar per dag, fem dagar i veckan.

Praktiken är oavlönad och måste ingå i praktikantens utbildning i form av en praktiktermin eller motsvarande.

Ansökan
Skicka en kort ansökan innehållande ditt CV, personligt brev samt en text som du skrivit (exempelvis en uppsats av något slag) till Sebastian Eriksson Berggren, sebastian.eriksson-berggren@faugert.se. Var vänlig ange även vilken period som är aktuell för din praktik (10 eller 20 veckor). Skicka din ansökan senast 25 november 2019. Vi behandlar ansökningar löpande.

Du är självfallet välkommen att höra av dig om du har några frågor kring praktikplatsen!

Sebastian Eriksson Berggren, sebastian.eriksson-berggren@faugert.se, +46 (0)8 551 18 110