Översikt

Som praktikant hos föreningen Norden får du erfarenhet av att genomföra nordiska projekt och möjlighet att stärka dina kompetenser inom projektledning, ledarskap och att skriva en kvalitativ rapport. Du blir en del av ett nätverk i nordisk miljö och får erfarenhet av att arbeta i en internationell organisation.

Kort beskrivning av kartläggningen ”Vi vill veta mera om våra grannländer”. Kartläggningen är en kvalitativ studie kompletterad med sticksprovsintervjuer av lärare, lärarstuderanden och elever. Studien blir cirka 25–30 sidor och ska användas som underlag för att lyfta den nordisk ämnen i högstadiet. Vilka ämnen skall granskas? Samhällskunskap, geografi, historia, musik, nordiska språk i årskurs 7-9.

Kartläggningen kan även användas som underlag för egen uppsats.

Läs mer här!

Om Föreningen Norden

Föreningen Norden, som grundades redan 1919, är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Föreningen är ett förbund av enskilda personer samt organisationer, institutioner och företag som vill arbeta med föreningens syfte.