Översikt

Global rättvisa – En fördjupningskurs inom utvecklingssamarbete och civilt engagemang

Läsåret 2020-21

Fokuset ligger på rättighetsaspekter inom hållbar livsmedelsproduktion men syftar även till att ge en ökad förståelse för utvecklingssamarbetets möjligheter och utmaningar, förutsättningar för civilt engagemang och organisering globalt, samt den dagliga kampen för sociala rättigheter, matsuveränitet och klimaträttvisa i syd. Kursen bedrivs i samarbete med Biskops Arnö Nordens Folkhögskola och solidaritetsorganisationerna Latinamerikagrupperna och Framtidsjorden. Den drygt fem månader långa utlandspraktiken sker hos Framtidsjorden eller Latinamerikagruppernas partners i Indien eller Latinamerika.

Utlandspraktiken finansieras av Sida via Forum Syd. Det innebär att praktikanten får resa, mat, boende, försäkring, vaccin och sjukvård under praktiken bekostat. Perioden på Biskops Arnö är CSN berättigad på gymnasiet/folkhögskolekvoten.
Mer info på https://framtidsjorden.se/sok-som-praktikant/
http://www.latinamerikagrupperna.se/praktik/

Global rättvisa

Sök senast 22 april

Om Framtidsjorden

Framtidsjorden är ett nätverk av organisationer i Sverige, Latinamerika och Asien.
Allt arbetet inom Framtidsjordens nätverk utgår från en socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund och fokus ligger på hållbar landsbygdsutveckling, urbana miljöfrågor, bevarandet av biologisk och kulturell mångfald, genusrelaterade frågor och kvinnors rättigheter.