Översikt

Arbetsbeskrivning – praktikant med främjandeansvar
Som praktikant med främjandeansvar på generalkonsulatet arbetar man med att stötta konsulatets kommunikations- och främjandearbete. Praktikanten arbetar nära generalkonsulatets främjandeavdelning med att marknadsföra svensk kultur och svenskt näringsliv, samt den allmänna Sverigebilden. Arbetsuppgifterna inbegriper bland annat att bistå med planering och stöd till diverse svenska kulturprojekt och näringslivsfrämjande evenemang, hjälpa svenska och amerikanska företag/organisationer att etablera sig och driva projekt inom generalkonsulatets upptagningsområde. Praktikanten kommer även arbeta med produktion av innehåll för sociala medier (Facebook, Twitter, Flickr, Instagram) och webbsida, utformning av informationsmaterial, samt att besvara informationsförfrågningar. Administrativa uppgifter kommer även att förekomma.

Efterfrågad profil
• Relevant eftergymnasial utbildning
• Erfarenhet inom kultur- eller näringsrelaterad verksamhet/evenemang
• Insikter och kunskap om svenskt och amerikanskt kulturliv
• Mycket god språkfärdighet och gärna redaktionell kompetens i både svenska och engelska
• Erfarenhet och kompetens inom sociala medier
• Goda kunskaper i Microsoft Office
• Kunskaper i Photoshop/InDesign, Excel och/eller databasverktyg är meriterande

Praktik på generalkonsulatet är obetald och konsulatet kan inte erbjuda ersättning för boendekostnader. Konsulatet hjälper dock gärna till med tips gällande stipendier, boende samt andra praktiska råd. Svenskt medborgarskap är ett krav för praktiktjänstgöring och sökande måste tala flytande svenska och engelska. Praktikanten ska vara inskriven som student vid ett universitet/högskola samt försäkrad därigenom eller i egen regi. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga. Om praktik inte ingår som poänggivande kurs, ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning. Praktikanten är föremål för säkerhetsprövning med registerkontroll.

Ansökningar tas emot till och med den 14 oktober 2018.

Ansökan, som ska skickas som ett dokument i PDF- eller Word-format, ska innehålla:
• personligt brev på engelska
• CV på svenska eller engelska (ange personnummer)
• betyg från högskola/universitet eller motsvarande

Ansökan ska sändas med e-post till: generalkonsulat.new-york@gov.se
Ange ”Ansökan praktiktjänst vår 2019” ärenderaden.