Översikt

Till våren 2019 söker IM totalt 4-5 praktikanter med placering på huvudkontoret i Lund.
We invite applications for internships during the spring of 2019 at IMs Head office in Lund. (English below)

IM kommer fr.o.m. 2019 ha en ny organisationsstruktur på plats där de tidigare internationella och nationella verksamheterna samlas under två avdelningar, en utvecklingsenhet Global Program Development och en operationell enhet Global Program Operation. IM söker nu praktikanter till båda dessa avdelningar samt avdelningen för Insamling och Kommunikation.

 

Läs om varje placering nedan och ansök till den eller de platser du är intresserad av. IM har en kompetensbaserad, anonymiserad rekrytering och ansökan sker via ett frågeformulär, du ska alltså inte skicka in CV och personligt brev.

Senaste datum för ansökan är den 9 december.
Praktiken är oavlönad. Urval sker på löpande basis.

IM will from 2019 have a new organizational structure in place, where the former national and international departments are gathered under two new departments; Global Program Development and Global Program Operation.

One internship at Global Program Development is open for English speaking applicants. The remaining internships are placed at Global Program Operation and the Fundraising and Communications department.

IMs recruitment is anonymous and focuses solely on the skill and qualification of the applicant, the application is therefore done via a questionnaire, and you are not to send in your CV and personal statement.

Deadline for application is December 9th.
This is an unpaid internship. We review applications on a continuous basis.