Översikt

I år kan du göra praktik i Guatemala, Moldavien, Malawi, Zimbabwe, Indien och Nepal. Du som praktikant kommer få ökad kunskap om och ett fördjupat engagemang för globala utvecklingsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete.

Vi söker dig som är 20-30 år, pratar spanska, engelska, eller rumänska. Har intresse, erfarenhet eller utbildning inom utvecklingsstudier, mänskliga rättigheter, genus och SRHR, kommunikation, marknadsföring, jordbruksutveckling och agronomi, textildesign och fair trade.

IM erbjuder 17 personer finansierad utlandspraktik under fyra månader.

 

Läs mer på IMs hemsida: https://manniskohjalp.se/utlandspraktik

Om IM, Individuell Människohjälp

IM bekämpar fattigdom och utanförskap genom bistånd, fair trade och integration. Vi stärker människors handlingskraft, så att de kan påverka sin situation och tillsammans bidra till hållbar samhällsförändring. Vårt arbete gör skillnad för särskilt utsatta grupper och skapar bestående resultat.

IM är en svensk organisation med verksamhet i tretton länder inklusive Sverige. IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt obunden. Vi tar ställning mot orättvisor och för medmänsklighet. Arbetet utgår från de mänskliga rättigheterna och utformas som hjälp till självhjälp.