Översikt

 

Om Kurdistans kvinnoförbund i Svergie

Kurdistans kvinnoförbund i Sverige (nedan kallad för KKF-S) är en partipolitisk och religiöst obunden organisation för kurdiska kvinnor i Sverige. Förbundet är rikstäckande och består av medlemsföreningar i hela Sverige. I föreningen ingår medlemmar från samtliga delar av Kurdistan.

KKS välkomnar praktikanter från högskolor och annat som utbildar studenter inom socialt arbete.

Det är utvecklande för kvinnor förbundets verksamheter att få in personer som kan komma med idéer och synpunkter utifrån sina perspektiv som studerande.

Genom praktikanter kan även knyta till sig kompetenta potentiella medarbetare för framtiden. samarbetar med flera organisationer såsom ABF, Kvinnors Rätt, Mucf.se, Help kurdistan Charity Foundation, Operation 1235, Sveriges kvinnolobby , IWPG  och med flera.

Om du är intresserad av att göra en projekt eller uppsatser rörande vår organisations arbete i olika områden  är du välkommen med att skicka in ditt CV till Seyran Duran Ordförande för Kurdistans kvinnoförbund.

•  Att organisera kurdiska kvinnor i Sverige och verka för deras integration i det svenska samhället.

•  Att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män oavsett samhällsklass och på så vis förbättra de kurdiska kvinnornas livsvillkor.

•  Att verka mot diskriminering och främlingsfientlighet.

•  Att motarbeta den patriarkaliska kvinnosynen såväl i det kurdiska som i det svenska samhället.

•  Att arbeta mot all slags våld mot kvinnor, i synnerhet mot kurdiska kvinnor i Sverige.

Om du är intresserad av att göra projekt eller uppsatser rörande vår organisations arbete i olika Du kan skicka din kontaktinformation till info@yjks.se .

Du får svar inom en vecka. www.yjks.se

Du behöver inte vara kurd utan vi välkomnar alla som har olika etniska bakgrund och behärska svenska språket.

Vi sätter stort betydelse på din kunskap och dina idéer.

Kontakt person :

Ordförande

Seyran Duran

KKF-S