Översikt

Fem praktikanter till Sveriges ständiga representation i Genève HT 2018

Sveriges ständiga representation i Genève har till uppdrag att driva svensk politik och bevaka svenska intressen i de internationella organisationerna i Genève. Här finns ett stort antal FN-organ och andra internationella organisationer som arbetar med allt från handelspolitik, utvecklingssamarbete, konfliktförebyggande, humanitära frågor, migration, mänskliga rättigheter, hälsa, arbetsvillkor till nedrustning och icke-spridningsfrågor. Sveriges feministiska utrikespolitik går som en röd tråd genom verksamheten.

Representationen har f n 22 medarbetare, varav nio lokalanställda, och fem praktikanter. Mer information om representationens verksamhet finns på hemsidan www.swedenabroad.com/geneva

 

Uppgifter under praktiken

 

Praktik med inriktning nedrustning/kommunikation

 

Praktikantens uppgifter består i att under handledning medverka i det dagliga arbetet i nedrustningssektionen. Det innebär bl a att delta i olika möten om nedrustning, självständigt samla information och skriva rapporter och analyser, arrangera möten och besök, m m.

I arbetet ingår även att assistera representationens kommunikatör med bevakning, planering och författande av inlägg till representationens sociala medier.

 

Praktik med inriktning mänskliga rättigheter

 

Praktikantens uppgifter består i att under handledning bistå de båda utsända handläggarna i det dagliga arbetet med de förhandlingar som pågår på mänskliga rättighetsområdet. Detta innebär bl.a. att delta i ett stort antal olika möten samt bistå med mötesrapportering och informationsinhämtning, bl.a. från möten i Rådet för mänskliga rättigheter och granskningar av stater rörande mänskliga rättigheter. Arbetsuppgifterna för praktikanten kan komma att variera och inbegripa allt från logistiska till analytiska uppgifter samt bidra till representationens sociala media.

 

Praktik med inriktning humanitärpolitiska frågor, flyktingfrågor och migration

 

Praktikantens uppgifter består i att under handledning medverka i det dagliga arbetet på den humanitära sektionen. Detta innebär bl a att delta i möten som rör humanitära kriser och katastrofer, flykting- och migrationsfrågor, internationell humanitär rätt, följa styrningen av humanitära organisationer samt självständigt samla information och skriva rapporter, bidra vid arrangemang av möten och besök och arbeta aktivt med representationens sociala media.

 

Praktik med inriktning multilateral handelspolitik och ekonomiska frågor

 

Praktikantens uppgifter består i första hand i att under handledning medverka i det dagliga arbetet med förhandlingar om bindande handelsavtal i WTO. Härutöver ges möjlighet att arbeta med frågor rörande andra multilaterala ekonomiska fora såsom UNCTAD, ILO, WIPO, UNECE, ITC, ACWL, ITU m m. Arbetet innebär deltagande i ett stort antal möten samt mötesrapportering, liksom att skriva bidrag till representationens sociala media.

 

Praktik med inriktning hälso- och utvecklingsfrågor

 

Praktikantens uppgifter består i att under handledning medverka i det dagliga arbetet med olika hälso- och utvecklingsfrågor och de Genèvebaserade hälsoorganisationerna WHO, UNAIDS, Globala Fonden mot hiv/aids, tuberkulos och malaria samt GAVI. Praktikanten kommer att få arbeta med allt från logistiska till analytiska uppgifter. I huvudsak rör det sig om att hjälpa till med informationsinhämtning, förberedelser inför, deltagande i och rapportering från olika möten i de Genèvebaserade hälsoorganisationerna, bidra till representationens sociala media samt att arrangera besök och möten.

 

Din bakgrund och kompetens

 

Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola under praktikperioden. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om praktik inte ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning. Svenskt medborgarskap är ett krav. Praktiken är oavlönad. Praktikanten ansvarar själv för tecknande av försäkring. Studenter inskrivna vid svenska universitet kan normalt omfattas av försäkringen Student-UT.

 

De praktikuppgifter som representationen erbjuder är relativt kvalificerade. För att kunna ta del av representationens arbete och tillgodogöra sig erfarenheten på ett relevant sätt är det lämpligt om den sökande är i slutfasen av sina studier. Fördjupad kunskap i engelska är ett krav. Goda kunskaper i franska är meriterande.

 

För praktikplatsen med inriktning på nedrustning/kommunikation ser representationen gärna sökande studenter med viss erfarenhet av, och intresse för, det arbete som pågår i de olika fora för nedrustning. Fördjupade kunskaper om NPT, kärnvapennedrustning och internationella förhandlingar inom något eller några nedrustningsområden är meriterande. Arbetsspråket är i första hand engelska men även franska förekommer, främst i EU-möten.

 

För de två praktikplatserna med inriktning på mänskliga rättigheter och migrations- och humanitärpolitiska frågor ser representationen gärna sökande studenter med erfarenheter från juridik eller statsvetenskap. Fördjupade kunskaper om mänskliga rättigheter, humanitära frågor, utvecklingsfrågor, folkrätt eller internationella organisationer är meriterande. Arbetsspråket är i första hand engelska men även franska förekommer.

 

För praktikplatsen med inriktning på multilateral handelspolitik och ekonomiska frågor ser representationen gärna sökande studenter med erfarenheter från internationell ekonomi, statsvetenskap eller juridik/handelsrätt. Fördjupade kunskaper om WTO/WTO-rätt, internationella förhandlingar eller internationell ekonomi/politik är meriterande. Förhandlingsspråket i WTO är engelska, men på EU-möten förekommer även franska.

 

För praktikplatsen med inriktning på hälso- och utvecklingsfrågor ser representationen gärna sökande studenter med erfarenheter från statsvetenskap och/eller hälso- och utvecklingspolitik. Fördjupade kunskaper i utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter eller internationella organisationer är meriterande. Arbetsspråket är i första hand engelska men även franska förekommer.

 

För samtliga praktikplatser bör den sökande vara utåtriktad och ansvarstagande, kunna uttrycka sig väl i tal och skrift och kunna arbeta såväl självständigt som i grupp. Antagen praktikant kommer genomgå säkerhetsprövning.

 

Övrigt

 

Observera att det tydligt bör framgå i ansökan vilken/vilka av de fem praktikplatserna ansökan avser.

Praktiken bör motsvara en termins studier.

För att arbeta inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder).

 

Ansökan ska göras via:

http://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/student-och-praktik/praktik-inom-utrikesforvaltningen/

 

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.

För mer information om representationen, se www.swedenabroad.com/geneva

 

Är du intresserad?

 

Vill du veta mer om praktiken, mejla representationen.geneve@gov.se.

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng m m framgår (motsv) senast den 26 mars 2018