Översikt

Praktiktjänsten avser en placering på Sida, det var inte möjligt att lägga in Sida under Job Type.

Praktik vårterminen 2020 (Heltid)

Praktikanten bidrar till att öka avdelningens kapacitet att kommunicera om sin verksamhet och dess resultat. Praktikanten kommer att få arbeta med såväl intern som extern kommunikation, och kan vid praktikperiodens slut räkna med att ha praktisk erfarenhet av modernt kommunikationsarbete och gedigna kunskaper om Sidas och om avdelningen EUROLATINs verksamhet. Arbetsuppgifter inkluderar att:
– Stödja arbetet för avdelningens räkning med att identifiera och planera
kommunikationstillfällen;
– Stödja arbetet med att samordna och genomföra intern och extern
kommunikation i samarbete med medarbetare på avdelningen,
Utlandsmyndigheterna och Kommunikationsavdelningen;
– Stimulera medarbetares användning av sociala medier för att sprida biståndets
resultat;
– Ta fram och förbereda underlag för intern och extern kommunikation;
– Sammanställa reseunderlag åt medarbetare på avdelningen;
– Vara behjälplig vid förberedelse och genomförande av seminarier, konferenser
och andra evenemang i syfte att belysa verksamheten;

– Andra uppgifter inom området kommunikation som kan uppstå löpande.

Som praktikant på EUROLATIN har DU möjlighet till och uppmuntras att ta del av relevanta seminarier och konferenser.

Önskvärd kompetens/erfarenhet:

Vi ser helst att dina studier är kopplade till kommunikation, utvecklingsfrågor och/eller internationella relationer;
Att DU har goda kunskaper om sociala medier;
Att Du har god förmåga att sammanställa och analysera information;
Att Du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska;
Att du har god initiativförmåga.

Meriterande kompetens/erfarenhet:

-Erfarenhet av kommunikationsarbete i ordets breda bemärkelse exempelvis
journalistik, kommunikation, etc.
-Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS,
volontärarbete, studier, projektarbete eller resor).

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitet/högskolan.

Välkommen med din ansökan senast 10 november.

Om Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) hanterar stöd till länderna i Östeuropa och Västra Balkan och Turkiet under politikområdet Reformsamarbete i Europa (omfattande totalt 11 länder), stöd till Ryssland samt stödet till Latinamerika (omfattande tre länder och ett regionalt samarbete). Avdelningen har två Stockholmsbaserade enheter samt ett flertal fulldelegerade ambassader. Avdelningen har idag knappt 40 medarbetare i Stockholm och ungefär 30 utsända medarbetare stationerade på 15 utlandsmyndigheter.