Översikt

Om praktiken
2018 är ett spännande år och SSU kommer såklart att bedriva många projekt som syftar till valvinst. Under augusti månad äger också vårt valläger rum, det samlar närmare 1000 SSU:are som kraftsamlar och peppar igång valrörelsens sista veckor. Lägret äger rum på Bommersvik utanför Södertälje och avslutas på Europride i Stockholm.
Vi behöver dig som kan arbeta till att planera denna aktivitet tillsammans med ansvarig projektledare men också ta eget ansvar för mindre delprojekt kopplat till valrörelsen.

Dina arbetsuppgifter är:

Bistå i planering av valläger 2018. Du arbetar sida vid sida med vår projektledare för vallägret. Ni planerar för och ansvarar för helhetskonceptet, det innebär infrastruktur på plats, information till deltagare, programpunkter, sociala aktiviteter etc.
Planera och genomföra en eller två större nationella samlingar för våra medlemmar tillsammans med andra medarbetare.
För praktiken krävs att du:

Delar och arbetar för våra värderingar och är eller blir medlem i SSU eller Socialdemokratiska arbetarpartiet.
Har kunskap om hur en ideell organisation fungerar och är uppbyggd.
Kan jobba självständig, ta egna initiativ, prioritera och bidra till måluppfyllelse.
Kan kommunicera tydligt och förtroendegivande, såväl muntligt som skriftligt på svenska.
Goda samarbetsskills eftersom att mycket av arbetet sker i samråd med andra ideella, kollegor och medlemmar.
Har kännedom om olika modeller och system för god projektplanering, samverkan, riskanalysering och utvärdering.
Har en analytisk förmåga, ser orsakssamband, mönster och möjliga lösningar på problem, detta då arrangemanget kommer innebär problemlösning.
Det är meriterande om du har:

Har ideell eller professionell erfarenhet av arbete i en idéburen organisation, detta då det kan ha gett dig värdefulla perspektiv och förståelse för en sådan verksamhet fungerar och är uppbyggd.
Går en utbildning inom projektledning eller likande.
Vi eftersträvar en mångfald på arbetsplatsen vad gäller kompetenser och erfarenheter och vi lägger vikt vid personlig lämplighet.

Praktiken: Praktiken är ca 20 veckor lång och tillträdesdatum bestäms i samråd med den som får platsen. Praktiken bedrivs på heltid och är oavlönad.
Placeringsort: Stockholm, med vissa resor.

Vi ser gärna att du som söker är inskriven vid en yrkeshögskola, universitet eller högskola och kan tillgodoräkna dig praktiken inom ditt program eller kurs. Det finns även goda möjligheter att efter praktiken få arbeta på plats på vallägret i augusti.

Ansökan
Ansök genom att skicka personligt brev och CV på den här länken. Vi behandlar ansökningar löpande och anställer när vi har hittat rätt person så vänta inte med din ansökan!
Kontaktperson: Eleonore Eriksson kanslichef eleonore.eriksson@ssu.se eller telefon 0705-71 57 60
Facklig representant: Simon Röder, simon.roder@ssu.se

Om SSU
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, är en folkrörelse som samlar nästan 10 000 medlemmar. SSU påverkar och driver samhällsutvecklingen i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och relevanta för unga i Sverige.

Om arbetsplatsen
Vi är en innovativ och flexibel arbetsplats med engagerade kollegor och stort utrymme för att påverka verksamheten. Vi har ett mål om att vara arbetarrörelsens bästa arbetsgivare något vi arbetar med på många sätt, bland annat genom att erbjuda möjligheter till personlig kompetensutveckling, kontinuerligt vårda det social kitet på arbetsplatsen och genom ett grundligt systematiskt arbetsmiljöarbete.

På förbundsexpeditionen arbetar runt 20 medarbetare med allt från politisk kommunikation och digital folkrörelse till internationella projekt och en digital medieplattform.

Mer information om SSU hittar på www.ssu.se