Översikt

Sökes: Praktikanter till Svalornas Latinamerikas kansli i Stockholm och till samarbetsorganisationer i Bolivia och Peru

Är du intresserad av mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor och Latinamerika? Nu söker Svalorna Latinamerika praktikanter till vårt kansli i Stockholm och till våra lokala samarbetsorganisationer i Bolivia och Peru.

Kanslipraktikant
Som kanslipraktikant kommer du att arbeta md att kommunicera vårt varumärke i olika kanaler. Du kommer att få erfarenhet av föreningsarbete och utvecklingsfrågor, möjlighet att delta vid olika evenemang och bidra till att utveckla intresset och engagemanget för utvecklingsfrågor i Latinamerika. En hel del administrativa sysslor ingår också.

Förutsättningar
Praktiken startar i aug 2019, är på heltid och pågår under 20 veckor på vårt kansli i Stockholm. Praktiken är ofinansierad.

Praktik i Latinamerika
Som praktikant kommer du att vara delaktig i vårt utvecklingsprogram och aktivt delta i arbetet med våra lokala samarbetsorganisationer. Under din praktikperiod kommer du att lära dig mer om utvecklingsarbete och du får en inblick i hur svenskt utvecklingssamarbete fungerar i praktiken. En viktig del av arbetet är att informera om Svalorna LA:s och våra samarbetsorganisationers arbete på plats. Du kommer att skriva reportage liksom blogginlägg om personer, händelser och aktiviteter som våra samarbetsorganisationer anordnar, samt filma och fotografer. Som utlandspraktikant för Svalorna LA är du med i Universitets- och högskolerådets (UHR) praktikantprogram som finansieras av Styrelsen för internationellt samarbete (Sida).

Uppdragsperiod & Praktikersättning
Det är ett tidsbegränsat praktikuppdrag på heltid under ht. 2019. I praktiken ingår ett efterarbete som innefattar utåtriktade informationstillfällen. Uppdraget finansieras av Sida. Uppdraget kan inte kombineras med studiemedel, men däremot med högskolestudier. Svalorna Latinamerika bekostar ut- och hemresa, boende, försäkring, eventuella vaccinationer samt en mindre dagsersättning under praktikperioden.

Mer information om uppdragen finns på vår hemsida: http://svalorna.se/praktik-hos-oss/

Om Svalorna Latinamerika

Svalorna Latinamerika arbetar för att minska fattigdom och undanröja dess orsaker. Vi samarbetar med lokala organisationer för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Tillsammans skapar vi möjligheter för kvinnor, barn och ungdomar att förbättra sina livsvillkor.