Översikt

Om organisationen
Svenska Afghanistankommittén är en biståndsorganisation med över 5 000 medarbetare i Afghanistan varav över 99 procent är afghaner. I Sverige har vi 12 000 medlemmar och givare. Vi ser till att flera miljoner människor får hälso- och sjukvård i Afghanistan. 75 000 elever går i våra skolor, varav hälften är flickor.

Vår framgång beror på uthållighet, engagemang samt den kunskap och lokala förankring vi fått under 35 år i landet. Mänskliga rättigheter och jämställdhet genomsyrar verksamheten. I Sverige arbetar vi med övergripande styrning, insamling, kommunikation och medlemsfrågor.

Praktik
Praktikanten kommer att tillhöra kommunikationsenheten där vi arbetar med PR, press, information, opinionsbildning, insamling, medlemsfrågor, kampanjer och event. Praktikanten bör ha påbörjat eller genomfört utbildning till kommunikatör eller utbildning med liknande inriktning.

Målet med praktiken är att praktikanten får god kännedom och kunskap om hur man förbereder och genomför konferenser, seminarier och kampanjer. Ökad färdighet att arbeta som skribent med texter till tidning, trycksaker och digitala medier samt att komma ut och engagera medlemmar, informera och besöka lokala medlemsorganisationer inför bland annat kampanjer ingår också i målet.

 

Meriter
Kunskap om och intresse för globala utvecklingsfrågor välkomnas. Arbetet kräver god förmåga att sammanställa och analysera information samt god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Gärna kunskaper i InDesign och Photoshop.

Erfarenhet av föreningsarbete och utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer, MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor samt kunskaper om eller intresse för Afghanistan är en merit.

Praktiska villkor

Ingen ersättning utgår och tanken är att den ska ske i samband med CSN-berättigad utbildning. Praktiken kommer att pågå på heltid under höstterminen 2018.

Arbetsplatsen finns på Malmgårdsvägen 63 i Stockholm, vid Vitabergparken. Ca 20 personer arbetar på kontoret.

Ansökan

Ansök görs från hemsidan. Bifoga CV och personligt brev, gärna på engelska.

Sista ansökningsdag är 30 april 2018 men urval sker löpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag.

Kontaktperson Jane Karlsson, Kommunikatör jane.karlsson@sak.se, 08 545 818 40.