Översikt

Om organisationen
Svenska Afghanistankommittén är en biståndsorganisation med över 5 000 medarbetare i Afghanistan varav över 99 procent är afghaner. I Sverige har vi 12 000 medlemmar och givare. Vi ser till att flera miljoner människor får hälso- och sjukvård i Afghanistan. 75 000 elever går i våra skolor, varav hälften är flickor.

Vår framgång beror på uthållighet, engagemang samt den kunskap och lokala förankring vi fått under 35 år i landet. Mänskliga rättigheter och jämställdhet genomsyrar verksamheten. I Sverige arbetar vi med övergripande styrning, insamling, kommunikation och medlemsfrågor.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Målet med praktiken är att praktikanten får grundläggande kunskap och kännedom om dokumenthantering och arkivering. I praktikuppgifterna kommer följande att ingå:

· Ordning och förteckning av SAK:s pappersarkiv inför slutleverans till Riksarkivet

· Framtagande av tekniska och administrativa standarder för SAK:s dokumenthantering i både Sverige och Afghanistan

· Utformning av praktiska handledningar i dokumenthantering för SAK:s personal i både Sverige och Afghanistan.

Du är välkommen att söka om du

· Har påbörjat eller genomfört utbildning till arkivarie eller registrator, eller tidigare har arbetat med dokumenthantering

· Har god förmåga att systematisera och klassificera dokumentation, både analogt och digitalt

· Har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande är om du

· … har erfarenhet av arbete med biståndsorganisationer eller administrativa miljöer i Sydasien

· … har kunskaper om och intresse för Afghanistan.

· … har kunskaper i Office 365 (särskilt SharePoint-baserade IT-lösningar) och kunskap om strukturering av metadata.

· … behärskar persiska (gärna dari) eller pashto

Enheten för finans och administration (FIA)

Enheten är en stödenhet med ansvar för bl.a. generell administration, ekonomi, lönehantering och IT. På enheten finns enhetschef samt fyra medarbetare. Enheten ansvarar för administration och ekonomi på verksamheten i Sverige samt samordning av strategiska finansiella och administrativa frågor (bl.a. dokumenthantering) för hela SAK:s verksamhet.

Praktikanten kommer att handledas av den administrativa handläggaren som arbetar ca 50% med dokumenthantering.

Praktiska villkor

Ingen ersättning utgår och tanken är att den ska ske i samband med CSN-berättigad utbildning. Praktiken kommer att pågå på heltid under höstterminen 2018 (1 september till 15 december).

SAK:s Stockholmskontor ligger på Malmgårdsvägen 63 på Södermalm i Stockholm, 10 minuters promenad från Skanstulls t-banestation.

SAK arbetar aktivt för att främja mångfald på arbetsplatsen och ser gärna att personer med annan bakgrund än svensk ansöker.

Ansökan

Ansök görs från hemsidan. Bifoga CV och personligt brev, gärna på engelska.

Sista ansökningsdag är 30 april 2018 men urval sker löpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag.

Kontaktperson för frågor om praktiken är Peter Isotalo, administrativ handläggare (peter.isotalo@sak.se).