Översikt

Barns rätt till trygghet och skydd och Svenska Röda Korset

Svenska Röda Korsets söker en praktikant med stort intresse för och kunskap om barns rättigheter. Vi kommer i många av de olika nationella verksamheterna i kontakt med barn som på olika sätt befinner sig i en utsatt situation och i vissa fall saknar tillgång till grundläggande humanitära behov.

I den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen understryks behovet av medvetenhet om barns speciella behov och utsatthet och det finns på internationell nivå en policy kring Child Protection. Med utgångspunkt från den policyn, Svenska Röda Korsets skyddspolicy och tidigare studier vill vi nu uppdatera nulägesanalysen av den nationella verksamheten med fokus att bättre tillvarata barns rätt till trygghet och skydd.

Uppdraget innefattar en kunskapsöversyn inom organisationen och inläsning av relevanta dokument samt intervjuer med målgrupp, frivilliga och tjänstepersoner. Du skall redovisa dina resultat skriftligt.

Praktikperioden börjar enligt överenskommelse under vårterminen
Du skall ha relevant utbildningsbakgrund, gärna juridik, statsvetenskap eller samhällsvetenskap
Praktiken kan göras inom ramen för en akademisk utbildning
Lön/arvode utgår inte under praktikperioden
Extra språkkunskaper är meriterande
Praktikanten kommer att handledas av tjänsteperson på nationella avdelningen.

Ansökan skall innehålla ett personligt brev samt ditt CV. För ytterligare information kontakta: Maria Pernold (08-452 47 86) Sista datum för ansökan 8 december 2020.

Om Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vår vision är att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof. Vi finns på plats före, under och efter katastrofer och kriser, i såväl Sverige som i andra delar av världen för att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och säkerställa respek­ten för varje människas värdighet.

Röda Korsets styrka är att vi finns överallt, med närmare 33 000 engagerade volontärer runtom i landet och 12 miljoner volontärer över hela världen. Röda Korset har ett särskilt uppdrag i den internationella humanitära rätten, att hjälpa människor som drabbats av krig och konflikt. Tack vare vårt unika mandat, vår neutralitet och opartiskhet finns vi på plats i oroshärdar och krigszoner, dit ingen annan når.

I Sverige bedriver vi bland annat behandlingscenter för krigsskadade och torterade, vi har en vårdförmedling för papperslösa och andra migranter samt erbjuder rådgivning i enskilda flyktingärenden. Dessutom efterforskar vi anhöriga som kommit ifrån varandra vid en kris eller katastrof och bistår när de återförenas.

Varmt välkommen.