Översikt

Praktiken kommer att ge dig en god inblick i konsulatets verksamhet och avser huvudsakligen utåtriktat administrativt arbete. Bland arbetsuppgifterna ingår bland annat att vägleda och ge service till svenska medborgare, amerikaner, och andra som är intresserade av Sverige. Som praktikant får du aktivt delta i förberedelser och arbete i samband med närings- och kulturfrämjande evenemang.

Praktiken är endast öppen för svenska medborgare och är obetald. Generalkonsulatet kan inte heller erbjuda ersättning för boendekostnader, men vi hjälper till med tips gällande boende och andra praktiska detaljer. Då praktiken antas ge högskolepoäng förväntas studiemedel kunna bidra till finansiering av Chicagovistelsen. Praktik som del av ett högskoleprogram brukar även innebära ett visst försäkringsskydd, liksom vanliga hemförsäkringar, men en genomgång av villkoren med särskild hänsyn till tand- och sjukvårdskostnader rekommenderas innan avfärd.

*Praktiken gäller för 20 veckor (30hp), och praktikperioden är (augusti 2019 – januari 2020) där exakta datum bestäms direkt mellan praktikanten och konsulatet.

EFTERFRÅGAD PROFIL:

  • Svensk medborgare
  • Pågående högskole-/universitetsstudier inom exempelvis statsvetenskap, offentlig förvaltning, juridik, journalistik, kommunikation, internationella relationer, mänskliga rättigheter eller annat relevant ämnesområde. Det amerikanska visum som ordnas gäller praktik som en del av ett studieprogram.
  • Serviceinriktad med intresse för utlandsarbete
  • Mycket goda språkfärdigheter i talad och skriftlig svenska och engelska

ANSÖKAN SKA INNEHÅLLA:

  • CV, samt personligt brev på engelska (ange personnummer)
  • Två referenser, en från nuvarande universitet/högskola samt en från arbetsplats eller engagemang.
  • Kopia på svenskt pass.
  • Intyg från studievägledare om att lärosätet accepterar praktiken som del i ett studieprogram.

​​Ansökan skickas till chicago@consulateofsweden.org med bilagor i PDF.

Sista ansökningsdag är 31 mars 2019.