Översikt

Sveriges generalkonsulat i New York söker tre praktikanter för tjänstgöring från 4 september 2018 till 18 januari 2019. Praktiktjänsterna har tre olika inriktningar: kommunikation, kultur och näringsliv, men arbetsuppgifterna kan komma att ändras i enlighet med verksamhetens behov.

Praktikant med inriktning på kommunikation
Praktikanten kommer främst att arbeta med att marknadsföra svensk kultur och svenskt näringsliv, samt den allmänna Sverigebilden. Arbetsuppgifterna inbegriper bland annat produktion av innehåll för sociala medier (Facebook, Twitter, Flickr, Instagram) och webbsida, utformning av informationsmaterial, samt att besvara informationsförfrågningar. Administrativa uppgifter kommer även att förekomma.

Efterfrågad profil
• Relevant eftergymnasial utbildning, t ex inom kommunikation
• Insikter och kunskap om svenskt och amerikanskt kultur- och näringsliv
• Mycket god språkfärdighet och redaktionell kompetens i både svenska och engelska
• Erfarenhet och kompetens inom sociala medier
• Kunskaper i InDesign och Photoshop

Praktikant med inriktning på kultur
Praktikanten kommer främst att arbeta med främjande av svensk kultur inom generalkonsulatets upptagningsområde. Arbetsuppgifterna inbegriper bland annat att bistå med planering och stöd till diverse svenska kulturprojekt, evenemang och institutionella samarbeten. Administrativa uppgifter kommer även att förekomma.

Efterfrågad profil
• Relevant eftergymnasial utbildning, t ex inom humaniora och/eller projektledning
• Erfarenhet inom kulturrelaterad verksamhet och/eller evenemang
• Insikter och kunskap om svenskt och amerikanskt kulturliv
• Mycket god språkfärdighet och redaktionell kompetens i både svenska och engelska
• Kunskaper i Photoshop, Excel och/eller databasverktyg är meriterande

Praktikant med inriktning på näringsliv
Praktikanten kommer främst att arbeta med handels- och investeringsfrämjande: bistå svenska och amerikanska företag med information; bidra med rapporter som behandlar olika frågor om företagsetablering; arbeta med generalkonsulatets sociala medier (främst Twitter) samt samordna näringslivsfrämjande evenemang. Administrativa uppgifter kommer även att förekomma.

Efterfrågad profil
• Relevant eftergymnasial utbildning
• Insikter och kunskap om svenskt och amerikanskt näringsliv
• Mycket goda språkfärdigheter i både svenska och engelska
• Goda kunskaper i Microsoft Office
• Entreprenörsanda

Praktik på generalkonsulatet är obetald och konsulatet kan inte erbjuda ersättning för boendekostnader. Konsulatet hjälper dock gärna till med tips gällande stipendier, boende samt andra praktiska råd. Svenskt medborgarskap är ett krav för praktiktjänstgöring och sökande måste tala flytande svenska och engelska. Praktikanten ska vara inskriven som student vid ett universitet/högskola samt försäkrad därigenom eller i egen regi. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga. Om praktik inte ingår som poänggivande kurs, ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning. Praktikanten är föremål för säkerhetsprövning med registerkontroll.

Ansökningar tas emot till och med den 11 februari 2018.

Ansökan, som ska skickas som ett dokument i PDF- eller Word-format, ska innehålla:

• personligt brev på engelska
• CV på svenska eller engelska (ange personnummer)
• betyg från högskola/universitet eller motsvarande

Ansökan ska sändas med e-post till: generalkonsulat.new-york@gov.se Ange vilken av tjänsterna ansökan gäller i ärenderaden.

Mer information finns på konsulatets hemsida: swedennewyork.com/internship