Översikt

Praktikanter till Sveriges ständiga representation i Genève VT 2020

Sveriges ständiga representation i Genève har till uppdrag att driva svensk politik och bevaka svenska intressen i de internationella organisationerna i Genève. Här finns ett stort antal FN-organ och andra internationella organisationer som arbetar med allt från handelspolitik, utvecklingssamarbete, konfliktförebyggande, humanitära frågor, migration, mänskliga rättigheter, hälsa, arbetsvillkor till nedrustning och icke-spridningsfrågor. Sveriges feministiska utrikespolitik går som en röd tråd genom verksamheten.

Representationen har f n 23 medarbetare, varav nio lokalt anställda. Mer information om representationens verksamhet finns på hemsidan www.swedenabroad.com/geneva

 

Arbetsområden och uppgifter

 

Till hösten söker vi tre praktikanter som i första hand kommer arbeta inom områdena hälso- och utvecklingsfrågor, humanitärpolitiska frågor, multilateral handelspolitik och mänskliga rättigheter.

Praktikanternas uppgifter består i att under handledning bistå de utsända handläggarna i det dagliga arbetet. Detta innebär bl.a. att delta i ett stort antal olika möten, skriva rapporter, informationsinhämtning, arrangera möten och besök, bidra till representationens sociala medier mm. Arbetsuppgifterna för praktikanterna kan komma att variera och inbegripa allt från logistiska till analytiska uppgifter.

 

Din bakgrund och kompetens

 

De praktikuppgifter som representationen erbjuder är relativt kvalificerade. För att kunna ta del av representationens arbete och tillgodogöra sig erfarenheten på ett relevant sätt är det lämpligt om den sökande är i slutfasen av sina studier. Fördjupad kunskap i engelska är ett krav. Goda kunskaper i franska är meriterande. Vi ser gärna studenter inriktade på juridik, statsvetenskap och/eller hälso- och utvecklingspolitik.

Den sökande bör vara utåtriktad och ansvarstagande, kunna uttrycka sig väl i tal och skrift och kunna arbeta såväl självständigt som i grupp.

 

Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola under praktikperioden. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om praktik inte ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.

 

Övrigt

 

Som praktikant vid representationen måste du kunna visa att du har giltig försäkring.

 

Praktiken är oavlönad och bör motsvara en termins studier.

 

För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder).

Är du intresserad?

 

Vill du veta mer om praktiken, mejla representationen.geneve@gov.se.

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng framgår (motsv), senast den 27 september 2019, till representationen.geneve@gov.se.