Översikt

Praktikperioden avser fyra månader under höstterminen 2018. Innan avresa deltar du också i en skräddarsydd förberedelsekurs i Stockholm hos Union to Union samt på Sidas kursgård i Härnösand. Vi räknar med två förberedelseveckor (sammanhängande) och två veckors efterarbete efter hemkomst (inte sammanhängande).

Ersättning utgår i form av boende- och resetraktamente som täcker en tur- och returresa, tjänstereseförsäkring och nödvändiga vaccinationer. Egen finansiering, exempelvis studiebidrag eller stöd från ditt fackliga förbund, rekommenderas som tillägg.

Arbetsuppgifterna innefattar, utöver de som specificeras för varje praktikplacering, även kommunikationsarbete i praktiklandet och i Sverige. Det kan exempelvis handla om att blogga, skriva kortare artiklar, göra inlägg på sociala medier, ta bilder samt berätta om praktikerfarenheterna under ett evenemang efter hemkomsten.

För att bli aktuell för praktik ska du:

inte tidigare ha deltagit i Sida-finansierat praktikantprogram,
fylla minst 20 år eller högst 30 år det år som praktikanten påbörjar sin praktikperiod,
vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Nordiska medborgare ska ha varit folkbokförda i Sverige under minst ett år vid tidpunkten för avresan,
uppfylla de ytterligare krav på utbildningsprofil och språkkunskaper som specificeras för varje praktikplacering separat,
ha grundläggande förståelse för, och erfarenhet av, svenska fackliga strukturer, folkrörelser eller facklig organisering.

Praktik IndustriAll:s regionalkontor i Indien, New Delhi
Du kommer vara baserad i New Delhi samt en period på Sri Lanka. Fackföreningar på Sri Lanka rapporterar om antifackliga policyer och praxis hos både arbetsgivare och regeringen, i synnerhet inom de så kallade ekonomiska frizonerna. Även om vissa fall har dokumenterats, räcker det inte för att IndustriAll ska kunna vidta konkreta åtgärder. Du kommer att lära dig att dokumentera identifierade fall av trakasserier mot lokala fack i enlighet med de krav som ställs av den internationella arbetsrättsliga organisationen, ILO (International Labour Organization). Du kommer även att bidra till IndustriAll:s projekt om osäkra arbetsvillkor, genom att dokumentera och fördjupa dina kunskaper om arbetstagares rättigheter.Vi söker dig som

talar flytande engelska,
har grundläggande kunskap om arbetsstandarder (Labour Standards),
har utbildning inom juridik eller studerar andra samhällsvetenskapliga ämnen som är relevanta för praktikplaceringen.

 

Om Union to Union

Är du intresserad av globala frågor och vill stärka dina kunskaper om facket som utvecklingsaktör? Sök Union to Unions praktikantprogram! Vi söker just nu fyra praktikanter på heltid för praktik i Uruguay/Peru, Indien/Sri Lanka, Malaysia och Uruguay under höstterminen 2018. Ansök senast den 15 april 2018.
Union to Union samordnar LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. Nu har du chansen att lära dig om hur den svenska fackföreningsrörelsens solidaritetsarbete bidrar till schysta arbetsvillkor, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter i arbetslivet